​​Corona update De Kroospikkers - november 2021 | Gymvereniging De Kroospikkers

Corona update De Kroospikkers - november 2021

Bleskensgraaf 5 november 2021.

Tijdens de persconferentie van dinsdag 2 november 2021 werd door het kabinet bekend gemaakt dat er weer verscherpte regels komen m.b.t. de binnensport/sportscholen. De belangrijkste regel die is ingevoerd geldt voor alle leden van 18+. Zij zullen een QR code moeten kunnen laten zien aan het begin van de les. Deze maatregel is door het kabinet genomen in het belang van de gezondheid van de bevolking en dus ook voor onze leden en leidinggevenden. Hoe spijtig wij dit ook vinden, dienen we de genomen maatregelen te respecteren en op te volgen.

De regels gaan in vanaf zaterdag 6 november 2021!

Alle regels die al eerder in waren gegaan, zijn ook nog steeds van kracht, net als de algemeen geldende basisregels:
- probeer alvast thuis om te kleden
- was je handen goed
- hoest of nies in je elleboog
- blijf thuis als je corona-achtige klachten hebt
- er mogen maximaal 30 personen in de gymzaal zijn
- onze groepen met leden vanaf 18 jaar moeten sporten op 1,5 meter afstand van elkaar en in groepjes van maximaal 4 personen.
- alle leden van 18 jaar of ouder worden verplicht om een corona toegangsbewijs/QR code te laten zien!!!
- ouders/verzorgers van 18 jaar en ouder, die hun kind in de kleedkamer brengen, moeten ook een Corona toegangsbewijs/QR code kunnen laten zien

We hopen op uw begrip voor alles en hopen ook dat iedereen gewoon lekker kan blijven sporten!
Zodra er maatregelen veranderen, horen jullie zo snel mogelijk van ons.

Het bestuur en de leiding van De Kroospikkers.