​​Inschrijven | Gymvereniging De Kroospikkers

Inschrijven

Inschrijving van een lid gebeurt door inlevering van het inschrijfformulier. Dit formulier krijgt u of uw kind mee tijdens de les. U kunt het inschrijfformulier ook downloaden op de website. 

Als een lid bij meerdere groepen gymt, dient er per groep een inschrijfformulier ingevuld te worden. Dit i.v.m. het innen van de contributies voor beide groepen. Wel zal er door de vereniging slechts eenmaal inschrijfgeld doorberekend worden; dus eenmalig per lid en niet per groep, waar een lid opzit.

Mocht achteraf uit de ledenadministratie blijken dat een lid al een poosje met meerdere groepen meegymd, maar dit nooit heeft doorgegeven dmv een inschrijfformulier; dan mag de vereniging dit alsnog met terugwerkende kracht aan het desbetreffende lid doorberekenen.

U kunt het inschrijfformulier afgeven/mailen of opsturen naar onze ledenadministrateur:

Angelica van Driel
Ocker Repelaerstraat 4
2973 AV Molenaarsgraaf