​​Contributie | Gymvereniging De Kroospikkers

Contributie

Peutergym, kleutergym, meisjes 1, meisjes 2,
jongensgym, selectie 
per maand €9,00
Gym en fun 12+, Spring & Fit per maand €10,00
Selectie 2 uur* per maand €18,00
Bodyfit per maand €14,00
     
Per lid is eenmalig €5,00 inschrijfgeld verschuldigd.    


* contributie per maand, obv 2 uur per week.
 

De contributie wordt geheven over 10 maanden (september tot en met juni). Dit doen we omdat tijdens de schoolvakanties geen les wordt gegeven. De afschrijvingen kunt u tegemoet zien rond 1 oktober, 1 december, 1 februari, 1 april en 1 juni. 

Automatisch betalen per machtiging 
Om het werk van de penningmeester te vereenvoudigen, verzoeken wij u de contributie automatisch te betalen. Hiertoe is door de vereniging een contract met de bank gesloten waarin de vereniging zich verplicht de handelingen correct en zorgvuldig uit te voeren. Van wijzigingen in het af te schrijven bedrag wordt u vooraf op de hoogte gebracht. Het bankrekeningnummer van de gymnasiekvereniging is: NL13 RABO 0346 3084 45 t.n.v. Gym.Ver.de Kroospikkers. 

Wij hanteren een machtiging per lid. Bij meerdere personen uit een gezin moeten dus meerdere machtigingen worden afgegeven.